Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Segment Data (Details Narrative)

v3.7.0.1
Segment Data (Details Narrative)
9 Months Ended
Jun. 30, 2017
Integer
Segment Data Details Narrative  
Number of reportable segments 2