Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Segment Data (Details Narrative)

v3.8.0.1
Segment Data (Details Narrative)
6 Months Ended
Mar. 31, 2018
Integer
Segment Data Details Narrative  
Number of reportable segments 2